Politica de confidențialitate privind protecția datelor personaleConform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, Fundația "Solidaritate - Patrie și Onoare" are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră ori o altă persoană.

Scopul colectării datelor este îmbunătăţirea activităţii fundaţiei şi a gradului de satisfacţie a dumneavoastră.

Vă aducem la cunoştinţă că nu sunteţi obligat(ă) să furnizaţi datele, acestea fiind însă necesare pentru activităţile mai sus menţionate şi pentru a vă putea ţine la curent cu activitatea noastră.

Refuzul dvs. ne pune în imposibilitatea de a vă face orice fel de comunicări. Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator (Fundația "Solidaritate - Patrie și Onoare") şi sunt comunicate în relaţiile comerciale, fără a fi făcute publice, cu excepţia cazurilor prevăzute de lege. Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă adresa justiţiei. Totodată, aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor personale care vă privesc şi să solicitaţi ştergerea datelor*.

Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa către Fundația "Solidaritate - Patrie și Onoare" cu o cerere scrisă, datată şi semnată. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiţiei.

______________
* Orice persoană are dreptul de a se opune, pentru motive legitime, la prelucrarea datelor ce o privesc. Acest drept de opoziţie poate fi exclus pentru anumite prelucrări prevăzute de lege (de ex.: prelucrări efectuate de serviciile financiare şi fiscale, de poliţie, justiţie, securitate socială). Prin urmare, această menţiune nu poate figura dacă prelucrarea are un caracter obligatoriu; orice persoană are, de asemenea, dreptul de a se opune, în mod gratuit şi fără nici o justificare, la prelucrările datelor sale personale în scopuri de marketing direct.

Copyright ©2014 FSPO | Toate drepturile rezervate
Reproducerea totală sau parțială a materialelor din acest site este interzisă.